Utvidet styremøte med repr. fra fiskarlaget 3. august 2016