Årsmøtet i Tromvik utviklingslag nærmer seg

Årsmøtet i Tromvik utviklingslag nærmer seg
10. januar 2017 jand

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 15. januar 2017.

Vi minner om at valgkomiteen består av Oddveig Martinsen, Helene Hermansen og Åsmund Johansen.

Dato for årsmøtet kunngjøres senere.

Hilsen styret