Litt om Rekvik vel.

Litt om Rekvik vel.
1. august 2011 jand

Rekvik vel – foreningen som ønsker å ta vare på den gamle skolen i bygda.

Rekvik Vel ble stiftet sommeren 2010, og første årsmøte var i juni 2011. Foreningen vil arbeide for å ivareta Rekvik gamle skole, samt andre felles interesser for medlemmene og bygda for øvrig. Rekvik skole er fra 1916, og er nå snart 100 år gammel. Skolen er praktisk talt uendret både utvendig og innvendig. Vi mener derfor det er viktig å ivareta bygningen og bruke huset som et møte- og ”kulturhus”.  Rekvik skole ble bygd i ei tid da det ble slutt på omgangsskolene og undervisningen ble ”sentralisert” til plasser som Rekvik. Rekvik hørte til gamle Hillesøy kommune, og så vidt vi vet ble det omtrent samtidig bygd to like skoler, en på Senja, og en i Rekvik.

 

 

Foreningens formål (§1 i vedtektene):

”Foreningen skal ha som formål å ivareta fellesinteressene for medlemmene i Rekvik Vel. En særlig viktig oppgave vil være knyttet til drift og vedlikehold av bygdas kulturhus, Rekvik skole bygd i 1916”.

”Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser”.

 

Medlemskap:

Alle som ønsker å støtte opp om foreningens formål er velkommen som medlemmer. Vi har i dag ca. 30 registrerte medlemmer, og det synes vi er bra når vi tenker på at den korte tida vi har vært i virksomhet og at så få bor i Rekvik. Medlemskap koster kr. 400,- for hovedmedlemskap, og kr. 200,- for andre familiemedlemmer.

Dersom du ønsker å bli medlem er det bare å ta kontakt med oss, helst kasserer John Olsen eller styreleder. Vi vil forsøke å holde medlemmene orientert om det som skjer i foreningen og hvilke planer vi har fremover. Orientering vil skje på mail eller på denne hjemmesida. 

 

I sommer fikk vi ordnet taket slik at all takstein nå er på plass. Vi har også malt tre av veggene utvendig med maling som vi fikk fra Neumann og Eide Bygg. Alt arbeid er utført på dugnad. Vi har søkt og fått tildelt kr. 25000,- fra Tromsø kommune som skal brukes til å restaurere veggen mot sør. Vinduer, slik de var opprinnelig, er bestilt, og målet er å få ordnet veggen sommeren 2012. Vi har igjen søkt Tromsø kommune om midler til dette.Arbeid som er utført og planene fremover:

For å kunne ta bygget i bruk må vi koble til vann, avløp og strøm, og det er en del arbeid som må gjøres for å få dette i orden. Tanken er at huset kan brukes til møter, enkel servering og samlinger  på sommertid.  Rekvik er et populært utfartssted, og vi tror mange vil stikke innom. Det finnes fortsatt mye gammelt utstyr som hører til skolen, og dette vil vi prøve å sette fram og ta vare på.

0 Comments

Leave a reply