Årsmøte i Rekvik Vel 2017, orientering

Årsmøte i Rekvik Vel 2017, orientering
12. mai 2017 jand

Årsmøte i Rekvik Vel, søndag 18. juni 2017, kl: 17.00.

Alle som har betalt kontingent for 2017 kan delta på årsmøtet.
Vi håper at mange vil komme til Rekvika denne søndagen. Det vil bli en enkel servering.
Medlemskontingenten koster kr. 400,-, for hovedmedlem, og kr. 200,- for andre i familien.
Kontingenten betales til konto nr: 4750 24 79772.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt til styreleder innen 09. juni, 2017.
E-postadresse: ragnhild.johansen45@gmail.com
Kan også sendes til postadresse: Ragnhild Johansen, Tromtindvegen 272, 9107 Kvaløya.

Etter 09. juni vil vi sende ut invitasjon til årsmøtet med saksliste, og eventuelle møtepapirer.

Du er hjertelig velkommen til å delta på årsmøtet!
Med hilsen
Styret i Rekvik Vel
Ragnhild Johansen, leder