Referat fra 100-års jubileet til Rekvik skole

Referat fra 100-års jubileet til Rekvik skole
15. desember 2016 jand

Søndag 7. august 2016 ble 100-års jubileet for skolen i Rekvika avviklet.
Været var ikke helt på vår side denne dagen, overskyet og ca. 12 plussgrader. Det var heldigvis ikke vind og regn, så det var en stor fordel for de som ikke fikk plass inne i skolen.
Det var påmeldt 105 personer, men noen uteble, så vi endte opp med 95 deltakere, av disse var det 41 elever, og 4 tidligere lærere med ektefeller. Ellers møtte det medlemmer av Rekvik Vel, av Hillesøyforeninga, representanter fra Tromsø kommune og andre gjester.
Jubileet ble åpnet ved at organist Tonje Braaten spilte «Ut mot havet», av Edvard Fliflet Bræin, og det ble et høytidsstemt øyeblikk for mange av oss. Undertegnede ønsket alle velkommen, og informerte samtidig om programmet for dagen og annen viktig informasjon.

Så ble det allsang, der alle stemte i, «Mellom bakkar og berg», av Ivar Aasen. Etterpå ble det opprop av alle deltakerne, hvor alle måtte gi svar på om de var til stede. En fin gjennomgang, og på en måte «takk for sist, og velkommen!»
Så ble det Gustav E. Karlsen sin tur til å fortelle om arbeidet med å skrive boka, »Vår folkeskole er oss kjær», og han gav en god historisk oversikt om skolesituasjonen i Nordøyan skolekrets for hundre år siden. Mange av oss hadde nok aldri hørt om alle utfordringer det var for å få en fastskole i Rekvika, og at det hadde vært stor uenighet om hvor skolen skulle bygges. Til og med at ble det skolestreik, der foreldrene til barna på Håja, Hersøya, Bjørnøya og Russholmen ikke sendte barna sine på skole til Rekvika. Publikum var lydhørt og sikkert overrasket når de fikk høre om alle papirene som Gustav nitidig hadde studert for å kunne skrive historia om skolen. Det ble ikke tid til å fortelle om lærer Arvid D. Bøe, men her kan vi sikkert arrangere et treff der vi får Gustav til å fortelle om den mest markante av alle lærerne ved Rekvik skole.

Gustav ble takket for det uvurderlige arbeidet som han har lagt ned ved å skrive historia om skolen i Rekvika. Ragnhild pekte på at å gi blomstrer som takk til Gustav var litt feil, for Gustav er en travel og opptatt mann når han er i Rekvika. Trening i form av å springe opp på fjellet hver dag og fisking på fjorden nesten like ofte tilsier at Gustav ikke har tid til å stelle blomster. Han fikk i stedet overrakt en kniv som han kan bløgge og sløye fisk med, og en svenskpilk som vi håper han kan få bruk for. Klem fikk han også, som takk!
Så ble det friminutt med kaffe og gode kaker som ble gitt til arrangementet. Det ble også åpnet for salg av boka, og Gaute Berg og Charles Jørgensen stod for salget, mens Gustav signerte boka for de som ville ha den signert av forfatteren. Det ble litt tid til å snakke med hverandre i friminuttet, men her skulle vi absolutt hatt mer tid.

Etter friminuttet var det tid for å bli fotografert, og vår lokale fotograf Bjørnar Gustav Hansen fra Henrikvika hadde tatt turen til Rekvika for å forevige oss. Her måtte vi stille oss pent opp på rekker slik at alle ble med. En trivelig opplevelse selv for undertegnede som aldri har likt å bli tatt bilde av. Det ble et felles bilde av lærere og elever, et bilde av lærerne, og et bilde av alle som deltok på jubileet. Noen ble ikke med, og det kom nok av at de ikke hadde fått med seg informasjonen om at alle måtte delta.

Vi fikk besøk av kommunerepresentant Elin Jørgensen, som var varaordfører i Byregjeringa, og i formannskapet har hun ansvar for Undervisningssektoren i Tromsø kommune. Elin var leder i komiteen som innstilte Rekvik Vel til kulturvernprisen, derfor var hun spesielt invitert til oss. Hun hilste fra kommunen og takket for invitasjonen. Hun hadde aldri vært i Rekvika tidligere og ble imponert over å komme til ei jubileumspynta bygd, og å kunne få treffe alle deltakerne ansikt til ansikt. Hun overrakte en gave fra Tromsø kommune, ei flott lyseblå glasskål. Skåla var laget på Glasshytta Blåst i Tromsø, og øverst på kanten ser en dekor som viser kjente fjellformasjoner fra Tromsø kommune. Gaven ble mottatt med overraskelse og stor takk!
Johanne Lunga fra Byarkivet i Tromsø kom også til jubileet vårt. Hun har vært en viktig støttespiller for Gustav E. Karlsen i arbeidet hans med å finne fram i arkivet og å lete etter fakta om Rekvik skole. Gustav takket henne for at hun la til rette for at han kunne få tilgang til arkivet utenom de fastsatte åpningstidene.

Neste post på programmet var sangtime, der vi skulle synge sanger fra Mads Bergs sangbok. Tonje Braaten hadde øvd på forhånd, så hun spilte på orgelet til sangene. Her ble det ei herlig stund med kjente og kjære sanger fra skoletida vår, og noen øyne ble nok litt tårevåte. «Alle fugler små de er» ble framført trestemt, og sjølvsagt måtte vi synge kanon når  «Bind deg ein blomekrans» ble annonsert. Sangtimen kunne med fordel ha blitt litt lenger, men tidsnød gjorde at vi måtte begrense oss. Tonje Braaten avsluttet sangtimen med å spille en folketone fra gamle Hillesøy kommune. Sangen hadde sin opprinnelse fra Julie Sørensen i Ersfjordbotn. Tonje Braaten hadde bearbeidet den til å framføres på orgel. Hadde vi hatt bedre tid, hadde vi nok fått høre flere folketoner, men vi er glad for det vi fikk framført i Rekvika.

Før vi forlot Rekvika, ble det overrakt roser til lærerne som hadde møtt fram; Thore Johansen, Bjørn Finjord, Harald Karlsen og Aud-Kirsti Pedersen, med takk for innsatsen og for et gledelig gjensyn. Mange hadde nok vært spent på å få treffe sine lærere, og det var kanskje gjensidig!
Lærer Harald Karlsen hadde laget presanger til elevene som han hadde hatt i Rekvika, og han delte ut gavene til hver enkelt som var til stede; et eggeglass med lokk. Lokket kunne brukes til snurrebass. Alle eggeglassene m/lokk hadde han dreid ut i rognetre fra Alsvåg, et skikkelig sirlig og fint håndarbeid, laget med kjærlighet vil jeg påstå! Han fikk klemmer til takk, og tårene var nok på lur denne gangen også. Fantastisk at Harald Karlsen hadde brukt av tida si til dette. Det viser at han hadde et fint forhold til elevene sine! Han leste også dikt både i Rekvika, og seinere i Tromvika etter middagen. Takk, Harald!

Det ble også gitt roser til Leikny Hermansen og Kristine Martinsen som takk for deres omsorg for elever som hadde skolehus hos dem. De fikk en fin applaus fra forsamlinga!
Deretter kjørte vi over til Tromvika for å spise middag, og da stakk sola fram. Det var som om den skulle gi oss en hilsen og takk for at vi hadde møttes igjen.

I grendehuset i Tromvika hadde Jenny Johansen og Liv Bjørklund sørget for å trakte kaffe og varme lapskaus til oss. Etter at alle hadde funnet plassene sine, stilte vi opp i rekker og fikk maten lagt på tallerkenen av servitørene. Det var godt å få varm mat og å kunne sitte innomhus for å nyte mat og sosialt fellesskap.
Etter maten var det lærerens time, og Thore Johansen, Bjørn Finjord, Harald Karlsen og Aud-Kirsti Pedersen fortalte om hvordan det var å være lærer før kopimaskinen, datamaskinen, faktabøker og andre hjelpemidler som finnes i dag, kom inn i skolen. Alle gav uttrykk for at de hadde bygd på egne skoleerfaringer, og ellers lest seg opp på planer for folkeskolen. Aud-Kirsti Pedersen fortalte om at hun hadde fått tilbud fra Ruth Olsen (nå Arntzen), som da var lærer ved Sjursnes skole, om å komme til Sjursnes og hospitere der ei uke, både for at hun skulle få litt hjelp og støtte til sin lærergjerning, men også for at hennes to elever, Arild Pedersen og Geir Sigurd Hermansen, skulle få bli kjent med unger på sin egen alder. Da Aud-Kirsti Pedersen tok kontakt med skolesjef Alf Johan Karlsen om å få et slikt opphold godkjent av Tromsø kommune, var svaret NEI. Noe særskilt opplegg for pedagogisk rettledning av en konstituert lærer uten lærerutdanning hadde ikke Tromsø kommune bortsett av ett enkelt besøk på seinhøsten av en person fra skolekontoret. Læreren måtte da som før klare seg som best hun/han kunne uten noen form for kursing eller pedagogisk rettledning fra arbeidsgiverens side.
Noe alle lærerne framhevet, var at elevene ved Rekvik skole oppførte seg ordentlig, og at de var flinke og pliktoppfyllende. De hadde også inntrykk av at elevene likte hverandre, og at det var lite erting og plaging.

Også i Tromvika ble det delt ut blomstrer. De to eldste elevene på treffet, Leikny Hermansen og Rønnaug Myrland fikk hver sin rose. Rønnaug takket med å framføre et dikt hun hadde skrevet som ungjente om fjellene i Rekvika. Undertegnede hadde ikke hørt diktet før, og det var et fint innslag. Takk Rønnaug!
Laila og Bernhard Hansen fra Hillesøyforeninga fikk også roser, med takk for støtten til Rekvik Vel sitt bokprosjekt.
Kåre Magne Martinsen og Magnus Karlsen fikk hver sin rose for den gode innsatsen med restaureringsarbeidet på skolen. John Olsen og Magne Aanensen var ikke til stede, men en stor takk til dem alle!
Ragnhild Johansen leste opp et dikt som Edith Johansen, oppvokst på Madsenga, hadde skrevet til skoletreffet som var i 1996.
Hun hadde flettet inn fine minner fra sin skoletid i Rekvika. Hun gav oss et innblikk i hverdagslivet på en humoristisk måte.
Heilt på tampen av tilstelninga leste Bjarnhild Vevik opp et dikt om Rekvika for forsamlinga, og en skolestil som var skrevet før 1953. Stilen heter «Heimbygda mi». Ukjent forfatter.
Et flott innslag på slutten av en minnerik dag!

Så gjenstår det å takke for all hjelp og støtte:
Gaute Berg og Charles Jørgensen for å ha tatt imot påmeldingsavgift og registrert alle som møtte, samt hjelp med å selge bøker!
Takk til alle kakebakerne, og kaffekokerne, og for å få til serveringa ved kaffepausen!
Takk til Joker Dramsvegen for to flotte/gode marsipankaker til jubileet. Kakene var flott pyntet med bilde av Rekvik skole!
Takk til Anstein Aasen og Kåre M. Martinsen for transport av bord og stoler fra Tromvika og tilbake! Takk til Kirsti og Kjell Rognmo for at de sørget for brus og kaffe til oss!
Takk til Andrew Løvås for at han påtok seg ansvar for å slå gresset ved skolen. Takk også til dem som hjalp han! Takk for pynting med blomstrer på bordene, og takk til alle som har stått på med ryddinga etterpå!

Takk til Oddbjørn Løvås Karlsen for at du ordnet med så godt lydanlegg til oss i Rekvika, og takk til Ole Bjarne Karlsen som ordnet med lydanlegg i Tromvika. Uten lydanlegg hadde neppe det store arrangementet blitt så vellykka! Takk til Jenny Johansen og Liv Bjørklund som sørget for serveringa i Tromvika, og som tok oppryddinga og oppvasken etter middagen!
Takk til alle støttespillerne ellers:
Tromsø kommune                                           Hillesøyforeninga
Fiskarlaget Nord                                               SNN-Fondet, Sparebank 1
Tromvik Grendehus for gratis bruk av huset.

Det er vanskelig å huske hvem som har gjort hva, derfor går det en stor og hjertelig takk til hver og en av dere som bidro til at vi fikk til et så stort og fint arrangement. Jeg er stolt og glad for alt vi har fått til, og håper at alle fikk en fin opplevelse!

Tromvik 29.08.2016
Ragnhild Johansen, referent