Julehilsen fra Rekvik Vel

Julehilsen fra Rekvik Vel
15. desember 2016 jand

Her kommer en liten oppsummering av det som har hendt i etterkant av jubileet.
10. september 2016 hadde vi styremøte i Rekvik Vel, der den viktigste saken var konstituering av styret. Siden det ikke ble tid til det etter årsmøtet, var det på tide å få dette på plass.

Det nye styret er slik:
Leder: Ragnhild Johansen, valgt på årsmøtet, for 2 år
Nestleder: Anstein Aasen
Kasserer: John Kr. Olsen
Sekretær: Magnus Karlsen
Det har blitt sendt inn nytt skjema til Brønnøysundregistret, så nå er alle formaliteter i orden. Er viktig å ha på plass dersom en skal søke om pengestøtte el. annet.
Det ble også snakket om oppgradering av vanninntaket til skolen. Slangen fra koplingen ved huset til Aud-Kirsti og Ralf er gammel, og trenger å bli skiftet. Magnus sa seg villig til å gjøre et kostnadsoverslag, og han har sendt søknad om støtte fra Tromsø kommune.
Etter styremøtet hadde vi invitert partnerne til styremedlemmene og varamedlemmene, samt revisor til fårikålmiddag. Vi ville møtes for å kunne dele et måltid i lag, samtidig ble det en takk til oss selv for godt utført arbeid med jubileet. Det ble bestemt at vi til neste høst skal gjenta dette, men da skal vi invitere flere til å komme og delta. Denne gangen hadde undertegnede stått for å lage maten. Neste år velger vi ei gruppe som tar seg av koking og servering, så blir det en høstfest for alle som kan være interessert.
Magnus og Kåre har tappet ned vannet for vinteren, slik at vi ikke risikerer skade på røropplegget. Til våren tenker vi å se om vi kan gjøre noe som kan bringe inntekter til skolen, kanskje ha kafe` for turister o.a.
Så vil vi få ønske dere alle ei riktig god jul, og et godt nytt år!
Takk for all god hjelp i året som har gått! Vi er takknemlig for alt dere stiller opp på!

Tromvik 15.12.2016
Ragnhild Johansen, leder