Tromvik miljøstasjon

Farlig avfall fra fiskeflåten og fritidsbåtflåten er en utfordring for både dem selv og distriktssamfunnene. Gjennom tilskuddsordningen Miljømillionen i Tromsø kommune, har fiskarlaget, Utviklingslaget og båtforeningen i Tromvik gått sammen med North Agency AS om et pilotprosjekt for etablering av en miljøstasjon hvor fiskerne og fritidsbåteiere kan levere farlig avfall på en forskriftsmessig måte.

Prosjektet fikk tilskudd for etablering i 2019 og fredag 25. januar var Tromvik miljøstasjon en realitet på Allmenningskaia.

Containeren er åpen og avhengig av at brukerne leverer avfall etter instruks oppslått inni den.

North Agency AS vil besørge tømming av miljøstasjonen etter hvert som den fylles opp. Prosjektet har avtale med Remiks AS om dette.

Vi håper brukerne i Tromvik, både lokale og gjestefiskere tar godt imot miljøstasjonen og bruker den etter sin hensikt.

Brosjyrer om miljøstasjonen finnes på fiskebruket og på velferden.