Kystplan Tromsøregionen

Kystplan Tromsøregionen
12. februar 2014 jand

Høring av planprogram og oppstart av planarbeid.

Interkommunal kystsoneplan for Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og Tromsø.

De fem kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og Tromsø har gjort vedtak om å kunngjøre oppstart for det interkommunale planarbeidet med Kystplan Tromsøregionen, og sender planprogrammet på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12,11-13.

Planprogrammet blir med dette lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 27.januar-10.mars 2014.

Dokumentene ligger til offentlig ettersyn på www.kystplantroms.no, www.tromso-omradet.no, og på kommunenes internettsider. Dokumentene kan ses på papir i ekspedisjonen i rådhus i den enkelte kommune.

Det blir arrangert åpne folkemøter om planarbeidet, med presentasjon av planprogrammet og mulighet til å komme med innspill og spørsmål. Formålet med folkemøtene er både å informere om planarbeidet, men like viktig er det å få inn lokalkunnskap om bruken av kystsonen.

Det blir felles folkemøte for Balsfjord og Målselv på Storsteinnes, og åpen kontordag i næringshagen i Målselv på dagtid.

Tid Kommune Lokale
Mandag 17.02 kl 19-21 Tromsø Rådhuset
Tirsdag 18.02 kl 11-13 (åpen kontordag) Målselv Næringsparken i Målselv
Tirsdag 18.02 kl 19-21 Balsfjord Rådhuset
Onsdag 19.02 kl 19-21 Lyngen Tidevangen ungdomshus
Torsdag 20.02 kl 17-19 Karlsøy Rådhuset

Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet skal sendes til Norconsult på epost til post.bergen@norconsult.no, eller per post til Norconsult, Postboks 1199, 5811 Bergen, innen 10.mars 2014.

 

Last ned planprogrammet her: Kystplan Tromsøregionen – Planprogram

0 Comments

Leave a reply