Innkalling til årsmøte i Rekvik Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Rekvik Vel 2017
9. juni 2017 jand

Tromvik 10.05.2017

Årsmøte i Rekvik Vel 2017

Søndag 18.06.2017 , kl: 17.00 i Rekvik skole, Rekvika.
SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av møteleder og referent, og to personer til å skrive under protokollen.

Sak 3: Årsmelding 2016.

Sak 4: Regnskap for 2016.

Sak 5: Fastsettelse av medlemskontingent.

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Valg

  •   Valg av styre og varamedlemmer. Valgkomiteen legger fram sin innstilling for årsmøtet.
  •   Valg av revisor.
  •   Valg av valgkomite.

Av styrets medlemmer er Magnus Karlsen, og Anstein Aasen på valg. Varamedlemmene Bjarnhild M. Vevik og Kjell Rognmo , revisor Charles Jørgensen ,og valgkomite` bestående av Åshild I. Karlsen og Odd Olsen er alle på valg.

Årsmøtepapirene utdeles på årsmøtet. Årsmelding sendes som vedlegg til de som har epost adresse. Ta papirene med på møtet.

Etter det offisielle årsmøtet vil det bli et medlemsmøte, der medlemmene kan komme med innspill til styret om saker de syns er viktige å jobbe med. Det blir også en enkel servering.

Med hilsen
Styret for Rekvik Vel
John Olsen Aud-Kirsti Pedersen Magnus Karlsen Anstein Aasen
Ragnhild Johansen, leder

Årsmelding for 2016 finner du her.