Årsmøte i Rekvik Vel 2016

Årsmøte i Rekvik Vel 2016
13. mai 2016 jand

Årsmøte i Rekvik Vel 2016
Vi har registrert deg som medlem, og du inviteres med dette til årsmøte i velforeninga.
Søndag 19.06.2016 , kl: 17.00 i Rekvik skole, Rekvika.

SAKSLISTE:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2: Valg av møteleder og referent, og to personer til å skrive under protokollen.
Sak 3: Årsmelding 2015.
Sak 4: Regnskap for 2015.
Sak 5: Fastsettelse av medlemskontingent.
Sak 6: Innkomne saker
Sak 7: Valg
Valg av styre og varamedlemmer. Valgkomiteen legger fram sin innstilling for årsmøtet.
Valg av revisor.
Valg av valgkomite`.
Av styrets medlemmer er John Olsen, Kåre Magne Martinsen og Ragnhild Johansen på valg. Alle varamedlemmer, revisor og valgkomite` er på valg.
Årsmøtepapirene utdeles på årsmøtet. Årsmelding sendes som vedlegg til de som har epost adresse. Ta papirene med på møtet.
Etter det offisielle årsmøtet vil det bli et medlemsmøte der vi orienterer om hvor langt planene for 100-årsjubileet er kommet, og hvilke arbeidsoppgaver som styret trenger hjelp med. Det blir også en enkel servering.
Med hilsen
Styret for Rekvik Vel
John Olsen        Kåre Magne Martinsen                Magnus Karlsen                    Anstein Aasen
Ragnhild Johansen, leder

0 Comments

Leave a reply