Informasjon til alle beboere i Tromvika

Informasjon til alle beboere i Tromvika
18. mai 2016 jand

I regi av Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø er bok om Tromvika i planleggingsfase. Bokprosjektet blir ei gårds- og slektshistorie med innslag av historiske begivenheter fra eldre tider i bygda og videre fram til i dag.
Foreningen har utgitt flere bøker fra bygder i tidligere Tromsøysund kommune. Nå er turen kommet til Tromvika. Slike bøker tar ansvar for vår kollektive hukommelse. De beriker vårt samfunn med verdifull kunnskap om vår fortid for etterslekter.
Med å berge bygdefortellinger, tar vi vare på vår kulturarv. Uten kjennskap til fortida, har vi heller ingen framtid.

Når det gjelder Tromvikboka ønsker vi å legge hovedvekt av eldre tidsperioder hentet fra heftet «Tida før 1900 i Tromvik og Grøtfjordområdet, Rekvik og en del mindre steder».
Heftet ble utarbeidet 1980/81 av tidligere lærer Arne H. Waag og elever ved Tromvik skole. Waag har gitt adgang til dette.
Dette vil bli en dugnadsinnsats/frivillig arbeid.

Et stort innsamlingsarbeid må til, møter, bilder og skrivning. Foreningen treng hjelp til dette.
Alle beboere i bygda, kvinner og menn, bosatt med røtter av slektsgenerasjoner, inviteres å gi et eller flere skriftlige skrivebidrag.
Fortell det du husker eller er blitt deg fortalt fra besteforeldre/foreldre/andre foresatte, fra sine egne kår og oppveksttid. Folk er i gang med å skrive, noen bidrag er mottatt.
Du må gjerne skildre hvordan det er å komme på besøk til bygda du vaks opp i.
Legg ved bilder til ditt skrivebidrag (navn på gård og navngi folk på bilder samt båter og annet).

Bygda har vokst med åran i utvikling av folk og arbeid.
Vi ønsker alle som er tilflyttet Tromvika også skal gi sitt skrivebidrag til boka. Det er beboere fra: Myrneset, Rekvika, Sessøya. Hersøya, Bjørnøya, Gammelgården, Russholmen, Madsenga eller andre steder.
Eksempler er mange, velg selv

a) Hvor flyttet fra – hvilket årstall?
b) Hva heter bolig/gård du er tilflyttet
c) Navn på eier og familie. Kort beskrivelse av egen oppvekst
d) Har du familieaner i Tromvika
e) Andre måter tilknytting til bygda?
f) Kom med gode historier eller forskjellige hendelser
g) Arbeid, båtnavn, beretning om fisket i alle årstider, høya, skolegang, kirkehelg/konfirmasjon, bryllup og gravferd

Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø den 15. mai 2016
Bjarnhild M. Vevik
styreleder
bm.vevik@online.no

 

Om du ikke har anledning til å skrive på PC så kan vi få scannet inn bidraget ditt og sendt det på e-post til Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø ved styreleder Bjarnhild M. Vevik

0 Comments

Leave a reply