Årsmøte i Tromvik vannverk AL

Årsmøte i Tromvik vannverk AL
19. mars 2015 jand

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

TROMVIK VANNVERK AL

Torsdag 9. april 2015 kl. 19.00 i grendehuset

 

 

Foreløpig saksliste:

  1. Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Konstituering med valg av møteleder sekretær og to til å underskrive protokollen.
  3. Godkjenning av årsmeldinga
  4. Godkjenning av regnskap
  5. Endring av vannavgift og justering av lønn
  6. Valg

 

 

Dersom det er saker du ønsker skal tas opp på årsmøtet må det sendes skriftlig; per post, e-post eller SMS til styret v/leder

Knut Johansen

Rekvikvegen 24

9107 Kvaløya

e-post: knut.a.johansen@gmail.com – telefon: 903 65 697

 

Frist for innsending av saker: mandag 30. mars.

 

Vi mangler informasjon om e-post og mobiltelefon til mange abonnenter. Vannverket ønsker å kunne bruke e-post og sms for å få ut informasjon til abonnentene.

 

Gi oss tilbakemelding om:

  • Mobilnummer
  • e-post

Vi håper de fleste kan sende dette på e-post til: knut.a.johansen@gmail.com

NB: husk å oppgi eiendomsnummer eller husnummer slik at vi vet hvilken eiendom det gjelder.

 

Styret

Tromvik Vannverk AL

0 Comments

Leave a reply