Årsmelding for Rekvik vel 2015

Årsmelding for Rekvik vel 2015
12. juni 2016 jand

Årsmelding for Rekvik Vel – 2015

Styrets sammensetning har vært slik:

Leder  Ragnhild Johansen  (valgt 2014) *

Nestleder Kåre Magne Martinsen  (2014 )*

Sekretær Magnus Karlsen  (2015 valgt for to år)

Kasserer  John Olsen  ( 2014)*

Styremedlem Anstein Aasen( 2015 valgt for to år)

*) Disse er på valg

Varamedlemmer: 1.  Bjarnhild M. Vevik, (2015),  2. Kjell Rognmo, (2015) Disse er valgt for ett år, og er derfor på valg.
Valgkomitè:  Åshild Karlsen og Odd Olsen.  Valgt for ett år, og er derfor på valg.
Revisor: Charles Jørgensen. Valgt for ett år, og er på valg.
Styrets arbeid i 2015:

I året som er gått har vi hatt to styremøter, og to møter i jubileumskomiteen.  Det har ellers vært kontakt med styret ved å bruke e-post og telefon.

Sidsel Helene Meier sendte inn en sak som dreide seg om kommentar til Tromsø kommunes arealdel, og hun ville ha innspill til arealdelen fra beboerne/hytteeierne i Rekvika. Siden saken kom inn etter fristen ble den ikke behandlet på årsmøtet, men skrivet ble kopiert opp og delt ut til alle som deltok på årsmøtet. Skrivet ble lest opp, og alle ble bedt om å komme med innspill til det som Sidsel tok opp. Styret har ikke mottatt noen innspill fra beboerne, og velger å tolke det som at folk syns at ting er bra som det er. Arealplanen er ikke vedtatt enda.

I etterkant av årsmøtet mottok vi en stor gave fra Gaute Berg og Charles Jørgensen. De hadde sydd nye flotte gardiner til alle vinduene i skolen, og de sørget også for å henge opp gardinene. Alt er utført profesjonelt, og resultatet ble kjempefint. Tusen takk til Gaute og Charles. Vi er svært takknemlige for hjelpen med gardinene, da styret nok har mest kompetanse på snekring og kaffekoking!

I august 2015 ble det avholdt gudstjeneste i skolen i Rekvika. Det var nydelig vær denne søndagen, og det møtte 10 mennesker til gudstjeneste. Etter gudstjenesten hadde vi kirkekaffe, og organist Tonje Bråten spilte Edvard Fiflet Breins «Ut mot havet». Det var et høytidsstemt øyeblikk!

Endelig har vi fått vann til skolen. Aud-Kirsti og Ralf gravde opp dreneringen til huset sitt, og siden vannledninga til skolen ligger like ved deres hus, ble det nå anledning til å undersøke hvorfor vi ikke fikk vann til skolen. Det viste seg at det lå en stein inne i vannledningsrøret. Når den ble fjernet kom vannet. Det ble satt opp stoppekran som står ved huset til Aud- Kirsti og Ralf. Tusen takk til dem begge for at vi fikk ordnet dette samtidig med deres grunnarbeid!

På senhøsten ble det sendt søknad til kulturetaten i Tromsø kommune, der vi søkte om støtte til 100-års jubileet. Siden vi skulle gi ut ei bok, trengte vi penger til å finansiere denne.

Det ble også søkt om støtte fra Troms Fylkeskommune, og fra Hillesøyforeninga. Senere ble det sendt søknader til Norges Råfisklag, Fiskarlaget Nord, Danske bank, og Sparebank 1.

Vi har fått både positiv og negativ respons på våre søknader. Det mest positive er at vi ble tildelt Tromsø kommunes kulturvernpris for 2015, og prisen ble utdelt på rådhuset 27.01.2016. Med prisen fulgte en flott blomsterbukett, en fin akvarell av kunstneren Hilde Slettvoll, og en sjekk på 25.000 kr. Senere fikk vi kr. 20 000 fra Tromsø kommune, og kr. 10 000 fra Hillesøyforeninga. Fiskarlaget Nord har også innvilget oss kr. 5000, som blir utbetalt når boka er trykket. Mye arbeid har blitt lagt ned i forberedelsene til jubileet, og vi håper på en positiv opplevelse.

Vi har også fått vervet to nye medlemmer, noe vi er veldig glad for.

Alt i alt må vi si oss fornøyd med året som har gått, og litt av det som har skjedd i 2016.

 

Tromvik juni 2016.

Ragnhild Johansen, leder
Kåre Magne Martinsen        Magnus Karlsen             John Olsen                      Anstein Aasen

0 Comments

Leave a reply